Kontakt

Ś L ĄS K I E S T O W A R Z Y S Z E N I E W I N I A R Z Y

tel. 32 209 92 59 ; 504 017 740

e- mail: pjaskol@poczta.onet.pl

NIP 9542709828,Regon:241734787,

KRS:0000366629

Rachunek Bankowy: PKO BANK POLSKI w Katowicach NR 57 10202313 0000 3902 0382 5171Formularz kontaktowy